December 2010
22 Dec 2010, AK: Kennisgeving ontwerpbesluit Arnhem kappen bomen langs A12
20 Dec 2010, Gelderlander: Geluidsmeter bij spoor
17 Dec 2010, Gelderlander: Kamer A15 met een ' mooie brug' is ook goed
12 Dec 2010, R
WS: Website Verbreding A12
10 Dec 2010, De Roos: Nulmeting Arnhem
09 Dec 2010, Arnhemse Koerier: Werk aan de A12
08 Dec 2010, Gelderlander: Ruim 300 bomen om voor brede A12
08 Dec 2010, Gelderlander: Duits tekort remt vervoer
07 Dec 2010, Gelderlander: Enquete over A15
06 Dec 2010, Gelderlander: Files A50 kosten v-vervoer 15 Mio
06 Dec 2010, Volkskrant: Kabinet investeert in Ringweg Utrecht
04 Dec 2010, RiVM: Nulmeting NSL Programma
03 Dec 2010, Gelderlander: A15 maakt een kans, andere plannen amper
02 Dec 2010, Gelderlander: Kamer Geld weg en spoor in regio
01 Dec 2010, Gelderlander: Verdeeldheid is doodsteek voor projecten

November 2010
29 Nov 2010, Cobouw: Tacewet kan aanbesteding beinvloeden
29 Nov 2010, Gelderlander: PvdA- Geld aanleg A15 mag ook zonder tunnel
27 Nov 2010, Gelderlander: Minister "Ons land is nog heel erg leeg hoor"
27 Nov 2010, Gelderlander: CDA woest over studie geen A15
27 Nov 2010, Volkskrant: Eerste Kamer Cruciaal
26 Nov 2010, NRC: A50 lawaai
24 Nov 2010, Gelderlander: Gelderland wil lobby starten in den Haag
24 Nov 2010, Gelderlander: Ministerie bekijkt variant zonder A15
13 Nov 2010,
Gelderlander: Rozendaal oneens over fynancieŰn

Oktober 2010
30 Okt 2010, NWT Magazine: Vertraging voor electrische auto's
27 Okt 2010, NRC: Schrappen Milieuinvesteringen
15 Okt 2010, Gelderlander: 130 km vrijwel onmogelijk
07 Okt 2010, Onderzoek Duurzame Mobilititeit- Arnhem, wonen langs de A12
06 Okt 2010, Gelderlander: Metingen van lucht langs A12

September 2010
28 Sept 2010, NRC: Kosten luchtvervuiling
27 Sept 2010, Gemeente Rheden: Meetprotocol  nulmeting A12
25 Sept 2010, Gelderlander: Filedruk volgende maand al minder
20 Sept 2010, RWS: Beantwoording vragen inzake A15
18 Sept 2010, Gelderlander: Doortrekken A15 pas in 2015
09 Sept 2010, Gelderlander: Files bedreigen Gelderse economie
09 Sept 2010, Gelderlander: Vieze lucht op retour in stad
07 Sept 2010, Gelderlander: Trek door die A15 en graag snel
06 Sept 2010, Gelderlander: Extra vertraging op Pley
06 Sept 2010, Gelderlander: Lawaai van spoor is erger dan bij proeven
02 Sept 2010, Raad van State: Ingestuurde reacties op TB A12
02 Sept 2010, Infrasite: Leidsche Rijn tunnel later opgeleverd
01 Sept 2010, Volkskrant: Fileleed op A2

Augustus 2010
31 Aug 2010, Telegraaf: Files A2 blijven door prutswerk
31 Aug 2010, Gelderlander: Minister past plan voor Sporen Arnhem aan
31 Aug 2010, Gelderlander: Niet ouwebetten over A15 maar het gas er op
31 Aug 2010, Gelderlander: Rapport bedrijfsleven over doortrekken A15
25 Aug 2010, Telegraaf: Plan om harder te gaan rijden valt goed
25 Aug 2010, Gelderlander: Voor autolobby gloort 'rechtse lente'
24 Aug 2010, Telegraaf: Flexibel maximum op meer snelwegen
12 Aug 2010, VeluweZoom Oost: WijkcomitÚ Kapellenberg
10 Aug 2010, NRC: HSL lawaaionderzoek nodig
10 Aug 2010, Gelderlander: Schreeuwend tekort aan pleisterplaatsen
05 Aug 2010, VROM: Scherm of Wal?
03 Aug 2010, Gelderlander: Geboorde tunnel A15 is van de baan
01 Aug 2010, Movares: De duurzame weg

Juli 2010
27 Juli 2010, Gelderlander: Discussie nu, later de slagkracht
27 Juli 2010, Gelderlander: Tunnel kan goedkoper
15 Juli 2010, CBS: Verkeersprestaties; kilometers naar voertuigtype en grondgebied
15 Juli 2010, Infrasite A12-A15 Gebiedsvisie
15 Juli 2010, Infrasite: A12-A15 Projecteigenschappen
07 Juli 2010, Volkskrant: Minister verfraaide studies Schiphol
03 Juli 2010, Gelderlander: In 2020 nog meer files
02 Juli 2010, NOS TT: Rapport Wegennet slibt verder dicht
01 Juli 2010, Trouw: DGMR meet geluid met onbemande stations
Juni 2010
30 Juni 2010, Verkeerskunde: Kans voor glazen overkapping A27 bij Vianen
30 Juni 2010, Gemeente Arnhem: Brief aan VUP met Overeenkomst pArk12
29 Juni 2010, Eurlings: capaciteitsanalyse wegennet
28 Juni 2010, BAM: RWS gunt wegverbreding A12 Utrecht-Veendaal
25 Juni 2010, Gelderlander: Toch weer lobby tunnel A15
19 Juni 2010, Infrasite: Design tot Construct Geluidsschermen van Van Campen Aluminium Productie B.V.
18 Juni 2010, MvAZ: Kabinet stuurt notitie emissies wegverkeer naar TK
17 Juni 2010, Gelderlander: A15 mogelijk duurder dan 2M
16 Juni 2010, Grontmij iov Rheden: VCP Velp : Verkeer vast door A12 en Velperbroekcircuit
16 Juni 2010, Gelderlander: Overlast A12 beperkt
08 Juni 2010, Gelderlander: Geld A12 tussen Ede en Arnhem
07 Juni 2010, Volkskrant: Ministerie verdraaide studies schiphol
01 Juni 2010, Telegraaf: Oosten van ons land schreeuwt om asfalt
01 Juni 2010, Gelderlander: Min de Jager vindt dat A15 er moet komen

Mei 2010
28 Mei 2010, RvS: Spoedaanpak A9 en A12 kan doorgaan
28 Mei 2010, Gelderlander: Lingewaard boos op voorzitter Stadsregio
27 Mei 2010, Volkskrant: Gelderland kiest voor oppotten
26 Mei 2010, Gelderlander: De druk op NUON miljarden neemt toe
26 Mei 2010, Gelderlander: Bedrijfsleven kan leven met tol A15
22 Mei 2010, Infrastructuur: zoab nog steeds beste alternatief
21 Mei 2010, Verkeerskunde: Luchtkwaliteit prioriteren op verkeerskundige agenda
20 Mei 2010, Volkskrant: A15 trace kost 1 miljard
20 Mei 2010, HGM: Rapport Gezondheidseffecten verbreding A12
20 Mei 2010, Gelderlander: Leisink naar regio voor A15
18 Mei 2010, Gelderlander: Plan doortrekken A15 is nog in de lucht
16 Mei 2010,
Meer weten over de A50?, Kijk op www.A50dB.nl
16 Mei 2010, Gelderlander: Wat lezers over de A15 schrijven
15 Mei 2010, Gelderlander: Zorgen over snelweg A15 VVD Rheden
15 Mei 2010, Gelderlander: Niet verlengen A15 duurder
14 Mei 2010, Binnenlands Bestuur: Minder dominante positie voor betaler infrastructuur
12 Mei 2010, Gelderlander: Doortrekken A15 verdeelt regio
12 Mei 2010, Gelderlander: A15 tunnel harde eis Lingewaard
12 Mei 2010, Gelderlander: Einde A15
12 Mei 2010, Gelderlander: Huizen elders en snelwegen breder
11 Mei 2010, Gelderlander: Crisissfeer rond langere A15
06 Mei 2010, Gemeente Arnhem: Verkeersagenda 2010-2020
06 Mei 2010, SDA12: Inspraakreactie Startnotitie A15 170608
06 Mei 2010, VUP: Inspraakreactie op Startnotitie A15 170608
04 Mei 2010, Gelderlander: Beslis snel over A15
03 Mei 2010, VUP: Brief aan gem Arnhem inzake HGM rapport


April
2010
30 Apr 2010, Gelderlander: Geluidshinder is hoofdzaak bij verbreding A50
29 Apr 2010, SDA12: Brief aan gemeente Arnhem en Rheden iz HGM rapport
28 Apr 2010, AK: Nieuw College Arnhem
16 Apr 2010, B.Schipper: Bepaling van de luchtkwaliteit
16 Apr 2010, Rvs stuurt haar onafhankelijke deskundigen van de StaB op onderzoek uit
Alle aangrenzende wijken van de A12 worden bezocht15 Apr 2010, DGMR  in 2003: Rekenfouten RWS
15 Apr 2010, Gemeente Arnhem in 1990: Rekenfouten RWS
14 Apr 2010, DGMR: Verkeersintensiteiten naar rato type voertuigen in 1986
04 Apr 2010, Verkeerskunde 02-2010: Komen verkeersprognoses uit? (Samenvatting)
03 Apr 2010, Gelderlander: Ambtelijke werkgroep: Schrap die A15 maar
02 Apr 2010, Gelderlander: Geld Renkum voor weren geluid A50
01 Apr 2010,VIA15: Informatie over de A15

Maart 2010
24 Mrt 2010, Gelderlander: EÚn op de vijf is een vrachtwagen
20 Mrt 2010, Telegraaf: Fijnstof door slijtage
13 Mrt 2010, Gelderlander: Verkeer PLeyroute wacht stroomversnelling
09 Mrt 2010, Via15: Schetsontwerp met consequenties voor de A12!
08 Mrt 2010, Telegraaf: Ook Thalys maakt veel te veel lawaai
04 Mrt 2010, Wijkkrant Paasberg Wellenstein: voorjaar 2010
03 Mrt 2010, Presikhaaf Leest: Werk IJssellaan en Lange Wal
03 Mrt 2010, Gelderlander: Verbreden A50 gaat door
01 Mrt 2010, Ministerie V&W: Verweerschrift op ingediende bezwaren bij RvS

Februari 2010
27 Feb 2010, Gelderlander: Doortrekking A15 noodzaak
27 Feb 2010, Telegraaf: De ontmenselijking van de samenleving
27 Feb 2010, SDA12 nodigt u uit: Verbreding A12 - hoe denkt uw politieke partij erover?
27 Feb 2010, SDA12 publiceert de verkiezingswijzer: hoe denkt uw politieke partij over de
                        verbreding van de A12?
                        Rheden - Politiek gekrakeel rondom de A12 v1.3
                        Rozendaal - Politiek gekrakeel rondom de A12 v1.2
                        Arnhem - Politiek gekrakeel rondom de A12 v1.3

Prof. Dr. A. Heertjeruim 200 bezorgde bewoners langs de A12De Stichting legt de problematiek nogmaals uitDe politieke partijen beantwoorden vragen
    Ook genoten van Prof. Dr. Arnold Heertje?
    Vervul zijn wens en steun:
"Stichting Support Anne Frank Tree".
    Rekening 784824126, Triodos bank, Zeist


26 Feb 2010, SDA12: Nieuwsbrief winter 2010
25 Feb 2010, Gelderlander: RWS heeft haast met verbreden A50
20 Feb 2010, Vereniging Ulenpas: Wat Arnhem in 2006 beloofde
19 Feb 2010, De gouden Impuls: Movares wint stimuleringsprijsvraag Utrecht
17 Feb 2010, Vereniging Ulenpaslaan: Presikhaaf laat van zich horen
                         Locatieschets Presikhaaf Oost + West
16 Feb 2010,Telegraaf: RWS laat superwegdek liggen
15 Feb 2010, Cobouw: Overkapping snelwegen wel degelijk haalbaar
13 Feb 2010, Bestuursovereenkomst ON-2472 uit 2006: Doortrekken A15 en Verbreding A12
12 Feb 2010, Gelderlander: Astmafonds wil politiek debat vuile lucht
10 Feb 2010, Gelderlander: Niet alleen cijfers tellen in de A15 kwestie
10 Feb 2010, Presikhaaf Wijknieuws: Werkzaamheden aan de Pleyroute als start voor regiocombi variant
10 Feb 2010, Vereniging PresikGaaf: Brief aan gemeenteraad Arnhem
03 Feb 2010, KIM: Mobiliteitsbalans 2009
0
2 Feb 2010, Volkskrant: Tunnel A15 kan wel
01 Feb 2010, Strukton: Presentatie Rijnstrangentrace A15 Doortrekking
0
1 Feb 2010, LEF: uitnodiging symposium A15

Januari 2010

21 Jan 2010, Vereniging Ulenpaslaan: Beloftes van Arnhem aan bewoners in 2006
21 Jan 2010, Vereniging Ulenpaslaan: Brief aan Arnhem uit 2006 nog steeds actueel
21 Jan 2010, Rheden: Aanvulling beroepsschrift
21 Jan 2010, Rheden: Motie Raad als bijlage bij aanvulling beroepsschrift
14 Jan 2010,  Arnhem: Aanvulling Beroepschrift voor besluit in gemeenteraad 18-01

10 Jan 2010, Een overzicht van de ingediende beroepschriften:
                        Rozendaal: Beroepschrift RvS (ProForma)
                        Arnhem: Beroepschrift RvS 1
                        Arnhem: Beroepschrift RvS 2
                       
Arnhem: Beroepschrift RvS (ProForma)
                        Rheden: Beroepschrift RvS 1
                        Rheden: Beroepschrift RvS 2
                       
Rheden: Beroepschrift RvS (ProForma)
                        SDA12: Beroepschrift RvS

0
5 Jan 2010, Wij maken ons op voor extra krachtsinspanningen voor de verwezenlijking van onze visie: Een duurzame oplossing voor de verbreding van de A12, Waterberg-Velperboek

Van de huidige situatie,                                   Via ons idee                  

Naar een duurzame oplossing

Click op de foto's voor een grotere weergave. Hoge resoluties voor drukwerk beschikbaar op aanvraag.  Vraag onze Full Colour Brochure aan redactie@stichtingduurzamea12.nl , of download de PDF versie hier