December 2009
23 Dec 2009, Bewonersoverleg Groessen: Uitnodiging voor LEF A15 1-02-2010
21 Dec 2009, Rozendaal: Beroepschrift RvS
21 Dec 2009, Arnhem: Beroepschrift RvS
21 Dec 2009, Rheden: Beroepschrift RvS
21 Dec 2009, SDA12: Beroepschrift RvS
20 Dec 2009, SDA12: Voorbeeld Beroep RvS (zoals wij dat voor de gemeente Arnhem hebben gecomponeerd)
19 Dec 2009,
Min V&W: Wijziging Tracewet naar RvS
18 Dec 2009, RWS: Uitnodiging Regiobijeenkomsten Innovatieprogramma

15 Dec 2009, 8 voor, 0 tegen: Ook Rozendaal is helder: RvS kan ook haar beroepsschrift tegemoet zien
15 Dec 2009, Gelderlander: Vergeefse smeekbede wethouder TB A12 goed te keuren
14 Dec 2009, 34 voor, 4 (CDA) tegen: Arnhem gaat ten strijde!
14 Dec 2009, Raadsvergadering Arnhem - Komt Allen! :Agenda
12 Dec 2009, DGMR: Geluid-schuine-geluidschermen: hoe zit het echt!
12 Dec 2009, Gelderlander: Stichting vreest lapwerk
10 Dec 2009, ZuidCentraal: Amendement Tracébesluit wel in beroep
08 Dec 2009, Gelderlander: Toch bezwaar Tracebesluit

03 Dec 2009, SDA12: Brief aan College en Raad Arnhem
03 Dec 2009, SDA12: Brief aan bewoners Arnhem,Velp,Rozendaal

November 2009
20 Nov 2009, VROM: Nederland op koers met EU-normen fijnstof
14 Nov 2009, RWS+Gemeenten: pArk12 overeenkomst
12 Nov 2009, Gelderlander: Wonen in de berm van de snelweg
12 Nov 2009, Kamervragen Roefs over overkapping A74
11 Nov 2009, Streekjournaal: 7 miljoen voor verbreding A12
10 Nov 2009, TVGelderland: Traject verbrede A12 officieel vastgesteld
10 Nov 2009, SDA12: Persbericht
09 Nov 2009, AD: Ridderkerk wil glazen kap over A16
09 Nov 2009, Stadsregio: Geld voor landschappelijke inpassing A12
09 Nov 2009, RWS: Tracébesluit A12 ter visie
07 Nov 2009, RWS: Tracé Besluit A12 Wa-Ve
06 Nov 2009, RWS: Uitnodiging SDA12 bij ondertekening pArk12 als initiatiefnemer

05 Nov 2009, StA50dB: OpenBrief aan Eurlings
04 Nov 2009, Rozendaal betaalt voor scherm A12
03 Nov 2009,
Provincie Gelderland: Evaluatieverslag BI SDA12

Oktober 2009

31 Okt 2009, Regering.nl: Geluidsoverlast langs weg of spoor beperkt
31 Okt 2009, Regering.nl: Kabinet stelt paal en perk aan geluidsoverlast
31 Okt 2009, Telegraaf: Miljoen huizen stiller
29 Okt 2009, GL: Kamervragen over groene snelwegen
24 Okt 2009, Telegraaf: Verkeerschaos in 2010

23 Okt 2009, De Stichting Duurzame A12 verliest een markant bestuurslid
                        SDA12: Overlijdensbericht Bernard Kuhne
                       
Reacties: Bestuur@StichtingDuurzameA12.nl

17 Okt 2009, Gelderlander: Extra onderzoek effecten brede A12
04 Okt 2009, L1TV: Lia Roefs wil glazen kap op A74
04 Okt 2009, VVE Kamphuizen: Dankbrief aan SDA12

03 Okt 2009, Gelderlander: Burgerinitiatief democratische werktuig bij uitstek

September 2009

30 Sept 2009, Vereniging Ulenpas Presikhaaf Arnhem: Dankbrief aan SDA12
29 Sept 2009, GGD: Visie Lucht en Geluidsproblematiek bij Presentatie aan Raad van Rozendaal 8-09-2009
28 Sept 2009, Arnhem: Ontwerp raadsbesluit BurgerInitiatief SDA12
28 Sept 2009, SDA12: Spreektekst raad Arnhem
24 Sept 2009, SDA12: PERSBERICHT
24 Sept 2009, Gelderlander (Website): Reacties Burgers op afwijzen BI door Provincie
24 Sept 2009, Gelderlander: Gelderland wijst vijfde BI af
23 Sept 2009, Provincie Gelderland: Behandeling BurgerInitiatief: zie Agenda 9.30u
22 Sept 2009, Gelderlander: Raad Arnhem voor metingen geluid en luchtkwaliteit A12
22 Sept 2009, Telegraaf: Proefweg wast zichzelf schoon
22 Sept 2009, Cobouw: Wegdek vangt fijnstof op
21 Sept 2009, Gelderlander: Beloftes Eurlings niet spijkerhard
13 Sept 2009, Kijk op onze downloadpagina voor de laatste interviews:  Films
11 Sept 2009, Technologiekrant: Peperdure regeling levert weinig op
11 Sept 2009, SDA12 organiseert een Sponsorborrel voor huidige en toekomstige sponsoren.
11 Sept 2009, Volkskrant: Ultrafijnstof schadelijker dan fijnstof
10 Sept 2009, Gelderlander: Onderzoek gevolgen verbreding van A12
08 Sept 2009, T
V  Gelderland: SDA12 verdedigt BurgerInitiatief bij de Provincie Gelderland.
07 Sept 2009, Eurlings: Natura 2000 en Gezondheid in planstudies
07 Sept 2009, Eurlings: Toezeggingen n.a.v. AO Luchtkwaliteit
07 Sept 2009, Decisio: De Duurzame Weg - MKBA
07 Sept 2009, Gemeente Rotterdam: De Duurzame weg - contra expertise
05 Sept 2009, KiM: Mobiliteitsbalans 2009

03 Sept 2009, Cramer: Bezorgt over halen klimaatdoelen 2020

Augustus
2009
21 Aug 2009, Infrasite: Verkenning autoverkeer 2012 door KIM
09 Aug 2009, SDA12: Nieuwsflash zomer 2009
01 Aug 2009, Gelderlander: Vaart achter verbreding A50
01 Aug 2009,
Arnhemse Koerier: Gemeente wil meer natte natuur in ecozone Presikhaaf

Juli
2009
30 Juli 2009, Gelderlander: Tolheffing A15 pakt nadelig uit voor Arnhem
30 Juli 2009, De Ingenieur: Flexibele zonnecellen en Dubbeldekstunnel in Parijs
25 Juli 2009, Trouw: Flexibel omgaan met zonnespectrum
25 Juli 2009, Trouw: Thomassentunnel test fijnstofafvang
21 Juli 2009, Verotech Saint-Gobain : sponser SDA12
15 Juli 2009, Stadsregio: Meten is weten
13 Juli 2009, Infrasite: Kabinet keurt nieuwe aanpak luchtkwaliteit goed
11 Juli 2009, Trouw: Gestapelde tunnel onder A2 voor Maastricht
11 Juli 2009, Technisch Weekblad: Gestapelde tunnel onder de A2 bij Maastricht
10 Juli 2009, Trouw: Accu el auto nog niet goed genoeg
09 Juli 2009, MFM: Burgerintiatief Rheden
08 Juli 2009, Gemeente Rheden: Amendement Raad
08 Juli 2009, SDA12:Notitie status burgerinitiatief    
08 Juli 2009, Behandeling Burger Initiatief in de Gemeenteraad Rheden

02 Juli 2009,  SDA12: Onderbouwing Burger Initiatief

Juni
2009
30 Juni 2009, Akademie Nieuws: Gevaarlijke stofdeeltjes
26 Juni 2009, Volkskrant: Dubbeldekstunnel Maastricht uniek?
26 Juni 2009, Gelderlander: Infoavond A12 geen publiekstrekker
25 Juni 2009, Voorlichtingsbijeenkomst over geluid en fijnstofoverlast van de A12, georganiseerd door Zuid-Centraal in de Witte School, Paasberg-Arnhem. Met medewerking van SDA12, NSG en Prof. Dr. Arnold Heertje

20 Juni 2009,Gelderlander: Stichting geluidshinder praat over bredere A12
18 Juni 2009, SDA12: Toelichting Burger Initiatief bij Gemeente Rheden
17 Juni 2009, Streekjournaal: 1000 Handtekeningen voor Burger Initiatief Provincie
17 Juni 2009, Omroepgelderland: Burgerinitiatief over verbreden A12
17 Juni 2009, SDA12 bied meer dan 1000 handtekeningen voor Burger Initiatief bij de Commissaris van de Koningin Dhr. Corniele:

16 Juni 2009, Reformatorisch Dagblad: Burgerinitiatief SDA12
10 Juni 2009, Arnhemse Koerant:OTB Velperbroek Circuit
03 Juni 2009, Gelderlander: Prov. Geld. € 900.000 voor fietsroute pArk12

Mei
2009
29 Mei 2009, Gelderlander: Groen langs snelweg A50 meer effect
19 Mei 2009, Kanaal 13: Interview met SDA12 n.a.v. Debat Ochtend
18 Mei 2009, Gelderlander: Burgerinitiatief onderzoek A12
16 Mei 2009, SDA12 Persbericht Motie van Aandacht.pdf
16 Mei 2009, SDA12 Debat ochtend druk bezocht:


16 Mei 2009, Debat ochtend: Powerpoint SDA12
16 Mei 2009, Debat ochtend: Powerpoint RWS OTB A12 Waterberg-Velperbroek
16 Mei 2009, Debat ochtend: PowerPoint ES Consulting - Slim groen lucht op
16 Mei 2009, Debat ochtend: PowerPoint BAM - Emissieloze weg
16 Mei 2009, Interview met Prof. Heertje te verkrijgen op aanvraag: redactie@stichtingDuurzameA12.nl
16 Mei 2009, SDA12: Film impressie Glazen overkapping
SDA12 Film
Klik op het logo om de filmimpressie te starten. Deze versie is in lage resolutie. Behoefte aan een hoge resolutie versie? Op aanvraag verkrijgbaar bij: redactie@stichtingDuurzameA12.nl

16 Mei 2009, Stichting Duurzame A12 houdt in het auditorium van de HAN in Arnhem een openbaar debat over ons duurzaam alternatief: Uitnodiging


14 Mei 2009, Saint Gobain: Brochure glazen kap Munchen
11 Mei 2009, Gelderlander: Cijfers herrie A50 deugen niet
07 Mei 2009, Telegraaf: Overkapping van glas tegen lawaai en vuil
05 Mei 2009, Eigen Huis Magazine: De strijd tegen Fijn Stof

April 2009

21 April 2009, Gelderlander: Eurlings toch accoord met parkplan A12
20 April 2009, SDA12: Uitnodiging Debat 16 mei 2009
                         Agenda Debat 16 mei 2009
17 April 2009, NRC: Lawaai en gekwetter in Bermudadriehoek
14 April 2009,
BBC News: City Airpollution shortens lives
10 April 2009, Gelderlander: A50 strategie Renkum
08 April 2009, NRC: Uitstel EU normen voor schone lucht
07 April 2009, NSG Geluidshinderdag in de jaarbeurs Utrecht.
                         De Stichting Duurzame A12 is een van de sprekers met het thema:
                         "Burgerparticipatie in de praktijk".
                         PowerPoint Presentatie
De SDA12 bij de NSG

Maart
2009
28 Maart 2009, Telegraaf: Electrisch autorijden duurt nog 40 jaar
27 Maart 2009, Gelderlander: Nog steeds teveel verkeerslawaai in 800.000 Ned huizen
26 Maart 2009, NOS Teletekst pag 112: Milieubeleid wegverkeer onvoldoende
23 Maart 2009, Verslag Hoorzitting Larenstein
14 Maart 2009, Gelderlander: Inspraak Provincie over snelwegen zinloos

Februari 2009

27 Febr 2009, Oproep: SDA12 wil bemiddelen in een integrale waardebepaling van onze huizen
                          voor en na de verbreding tegen gereduceerd tarief.
                          Meld u aan bij Redactie@stichtingDuurzameA12.nl
27 Febr 2009, Oproep: SDA12 zoekt sponsors voor videofilm van onze overkapping
                          Meld u aan bij Redactie@stichtingDuurzameA12.nl
27 Febr 2009, Ministerie van VROM: Subsidie Halfopenroetfilters gestopt
26 Febr 2009, Gelderlander: CDA lobbyt bij CDA om Sporen in Arnhem
24 Febr 2009, Gelderlander: Gemeente Arnhem met laatste trein naar den Haag
23 Febr 2009, NOS TT: Elektrisch rijden is nog ver weg
21 Febr 2009, Gelderlander: Minder herrie om gezondheid omwonenden
20 Febr 2009, Gelderlander: RWS telt 150 reacties op verbreding A12
19 Febr 2009, Zienswijze VUP op OTB-A12
18 Febr 2009, Inspraakpunt: Ruim 150 inspraakreacties op OTB A12 Waterberg - Velperbroek
17 Febr 2009, Zienswijze PresikGaaf OTB A12
17 Febr 2009, Franke Makelaars: WOZ Bezwaarschrift voorbeeld
17 Febr 2009, Trouw: Verzet tegen permanente verlichting bredere A12
16 Febr 2009, Bert Schipper: Overkapping is noodzakelijk voor een betere leefomgeving
14 Febr 2009, Gelderlander: GroenLinks toch ook voor overkapping
14 Febr 2009, Gelderlander: Overkapping, Ingezonden brief aan wethouder Jansen
14 Febr 2009, Provinciale Staten GLD: Leeft 2009; zetelverdeling
14 Febr 2009, Provinciale Staten GLD: Schone lucht
13 Febr 2009, Advertentie initiatief van een medestander:
www.koopplein.nl/rhedenrozendaal
13 Febr 2009, Gelderlander: Lucht in Arnhem nog te vies
13 Febr 2009, Gelderlander: Weerstand tegen verlichting langs A12
11 Febr 2009, Gelderlander: A50dB boos op krabbel Eurlings
10 Febr 2009, Gelderlander: Wie langs de A12 woont heeft gewoon pech
09 Febr 2009, Volkskrant: Voor een schonere lucht moet je in Brussel zijn
07 Febr 2009, SDA12: Toelichting op tolheffingsidee
06 Febr 2009, CE: Luchtkwaliteit in NL: Gezondheidseffecten en hun maatschappelijke kosten
06 Febr 2009, CE: Luchtkwaliteit in NL, Enkele brandende vragen
06 Febr 2009, MSR: Themarapport 2008: Geluid, Gezondheid, Geld
06 Febr 2009, SDA12 bied zienswijze aan om 11.00u bij:
                         
Inspraakpunt
                          Koningskade 4
                          2596 AA Den Haag

                          Het aanbieden wordt ondersteund door een presentatie van de stichting met
                          de voornaamste conclusies van onze zienswijze en ons duurzame alternatief.
De SDA12 presenteert zich in den HaagOntvangst door Directeur Inspraakpunt, Mevr. WestgeestOnze super-poster met duurzaam alternatiefMet >1800 handtekeningen is er een stevig draagvlak onder de bevolking van onze zienswijzeVoorzitter SDA12, Arthur Ohm, bied de zienswijze aan Directeur Inspraakpunt Mevr. WestgeestWe bieden naast commentaar ook een uitgewerkt aternatief aan: Een lichte overkapping
06 Febr 2009, SDA12: Voorbrief Zienswijze met Inhouds en Documentenopgave
                          SDA12 Zienswijze: Samenvatting en conclusie
                          Wilt u in het bezit van onze gehele zienswijze komen?
                          Bestel de CD-ROM (
€ 25,00) of 650p. tellende ordner (€ 75,00) bij
                          Redactie@StichtingDuurzameA12.nl
                          Donateurs kunnen de zienswijze tegen gereduceerd tarief ontvangen.
04 Febr 2009, Wikipedia: Uitleg Fijnstof
04 Febr 2009, Persbericht Stichting Duurzame A12
04 Febr 2009, Gelderlander: den Haag geen tijd voor SDA12
04 Febr 2009, Gelderlander: Provincie doe meer voor A12 dan nodig
04 Febr 2009, Gelderlander: Overkapping heeft louter voordelen
04 Febr 2009, We hebben inmiddels >1.800 handtekeningen, en gaan deze vrijdag 6 februari
                          bij het Inspraakpunt, Koningskade 4, 2596 AA Den Haag aanbieden aan de Directeur
                          van het Inspraakpunt Expertisecentrum Publieksparticipatie
, om 11.00u
03 Febr 2009, Gelderlander:Enorme waardedaling huizen langs A12
03 Febr 2009, Gelderlander: Duurzame A12 wil met bus naar de Haag
01 Febr 2009, SDA12 heeft al meer dan 1.000 steunbetuigingen ontvangen!


Januari 2009

31 Jan 2009, VVD Rheden: Steun SDA12 advertentie op koopplein
31 Jan 2009, Gelderlander: Overkapping heeft louter voordelen
30 Jan 2009, Gelderlander: Rheden roept wel op tot overkapping A12
29 Jan 2009, SDA12 op TV Nieuws van Kanaal13
25 Jan 2009, Steun ons, en kom naar:
                        - 26-01-2009 20.00u: Gemeente Arnhem, Prov. Huis
                        Amendement tegen college met verzoek om  overkappingsmogelijkheid open te
                        houden bij ministerie V&W n.a.v. brief Cees Jansen aan de raad
24 Jan 2009, Gelderlander: Bewoners niet gerust op aanpak brede A12
23 Jan 2009, KiM: Verkenning autoverkeer 2012
23 Jan 2009, Volkskrant: Utrecht gaat luchtkwaliteit meten
22 Jan 2009, Hoorzitting RWS in Larenstein
Presentatie SDA12 bij hoorzitting RWS in LarensteinMeer dan 350 man bezoeken de hoortzittingOntvangst door de directeur van het inspraakpunt mevr. WestgeestOnze super-poster in vol-ornaat
SDA12: Onze PowerPoint Presentatie hoorzitting RWS

21 Jan 2009, Gelderlander: Vrees voor toename overlast: spervuur vragen verbreding A12
20 Jan 2009, GGD-Arnhem: Lucht en gezondheid rapportage
19 Jan 2009, Gelderlander: Een oorlog over fijnstofrapporten
19 Jan 2009, Gelderlander: Werk A12 gaat jaren duren
18 Jan 2009, Deventer Dagblad: Fijnstofgrens geeft nog geen frisse lucht
17 Jan 2009, B.Schipper: Roetfilter-onderzoek roept vraagtekens op
17 Jan 2009, SDA12 spreekt in bij NSL-geluidshinderdag op 07-04-2009
16 Jan 2009, GGD Arnhem: Notitie t.b.v. Zienswijze SDA12
15 Jan 2009, MilieuDefensie: Zienswijze op wegverbredingen
14 Jan 2009, Intekenlijst Adhesiebetuiging
Wilt u in uw buurt ook handtekeningen verzamelen? Print overstaand uit, en geef het ingevuld af bij ons bestuur. Hoe meer handtekeningen, hoe sterker onze stem!

13 Jan 2009, Gelderlander: Bredere A12 is nog maar het begin
13 Jan 2009, Gelderlander: Stad en dorp op de bres voor leefbaarheid A12
09 Jan 2009, Volkskrant: Utrechtse Lucht blijkt veel vuiler
05 Jan 2009, Steun ons, en kom naar:
                        - 06-01-2009, 19.00u: Inspreken Gemeente Rheden, Gemeentehuis de Steeg
                        - 12-01-2009, 19.00u: Inspreken Gemeente Arnhem, Prov.Huis Arnhem
                        - 14-01-2009, 20.00u: Presentatie plannen SDA12 en
                                                               voorbereiding vragen stellen aan RWS
                                                               locatie: de Arnhorst, Dillenburglaan 11, Velp
                        - 20-01-2009, 19.00u: Informatieavond RWS, Larenstein Velp
                        - 22-01-2009, 19.00u: Inspreken bij hoorzitting RWS, Larenstein Velp

01 Jan 2009, Dien uw reactie in op het OTB-A12:
                                Voorbeeld zienswijze (ZIP)
                                Voorbeeld zienswijze (Word)
                                Voorbeeld zienswijze (PDF)

01 Jan 2009, Wij maken ons op voor extra krachtsinspanningen voor de verwezenlijking van onze visie: Een duurzame oplossing voor de verbreding van de A12, Waterberg-Velperboek

Van de huidige situatie,                                   Via ons idee                  

Naar een duurzame oplossing

Click op de foto's voor een grotere weergave. Hoge resoluties voor drukwerk beschikbaar op aanvraag. Onze Full Color brochure is gereed!
Vraag deze aan bij
 redactie@stichtingduurzamea12.nl , of download de PDF versie hier
 

24 Dec 2008, Gemeente Arnhem: Reageren op verbreding A12
24 Dec 2008, RegioBode: Het OTB is beschikbaar.Publicatie OTB-A12
                         U kunt deze inzien bij:
                            - de gemeentehuizen van Arnhem, Rheden en Rozendaal
                            - Het kantoor van Rijkswaterstraat in Arnhem
                            - Het kantoor van Waterschap Rijn en Ijssel in Doetinchem
                            - Ministeries van V&W en VROM in den Haag,

                        Of downloaden via : http://www.inspraakpunt.nl
                        Ook kunt u via deze site uw mening online doorgeven door het invullen van een
                        reactie formulier

                        Uw schriftelijke reactie kunt u sturen voor 9 februari 2009 naar:
                        Inspraakpunt A12 Waterberg - Velperbroek
                        Postbus 30316
                        2500 GH Den Haag

                        Hoorzitting: 22 januari 2009, Hogeschool Larenstein, 19.00u