December 2008

24 Dec 2008, Gemeente Arnhem: Reageren op verbreding A12
24 Dec 2008, RegioBode: Het OTB is beschikbaar.Publicatie OTB-A12
                         U kunt deze inzien bij:
                            - de gemeentehuizen van Arnhem, Rheden en Rozendaal
                            - Het kantoor van Rijkswaterstraat in Arnhem
                            - Het kantoor van Waterschap Rijn en Ijssel in Doetinchem
                            - Ministeries van V&W en VROM in den Haag,

                        Of downloaden via : http://www.inspraakpunt.nl
                        Ook kunt u via deze site uw mening online doorgeven door het invullen van een
                        reactie formulier

                        Uw schriftelijke reactie kunt u sturen voor 9 februari 2009 naar:
                        Inspraakpunt A12 Waterberg - Velperbroek
                        Postbus 30316
                        2500 GH Den Haag

                        Hoorzitting: 22 januari 2009, Hogeschool Larenstein, 19.00u
           

22 Dec 2008, Metro: Overkapte snelweg Stil en Schoon
21 Dec 2008, Reactie VVE Kamphuizen op SDA12 plannen
20 Dec 2008, Gelderlander: Ontwerpplan A12 Arnhem- Velp duikt op

20 Dec 2008, Dien uw reactie straks (na publicatie, op 30-12-2008) in op het OTB-A12:
                                Voorbeeld zienswijze (ZIP)
                                Voorbeeld zienswijze (Word)
                                Voorbeeld zienswijze (PDF)

19 Dec 2008, We zijn niet alleen in ons streven: Stichting A28 Duurzaam
19 Dec 2008, De Ingenieur: Overkapte snelweg bij Venlo
19 dec 2008, AD: Park_en_huizen_boven_op A12
17 Dec 2008, SDA12: Presikhaaf Wijknieuws december 2008
17 dec 2008, AD: 10.000 huizen rond overkapte A12 bij Utrecht
15 Dec 2008, MIRT2009: Er staat veel te gebeuren in onze regio
15 Dec 2008,
www.mirtprojectenboek.nl/mirt/2009
13 Dec 2008, Trouw: Venlo wil een duurzame A73

13 Dec 2008, Wij maken ons op voor extra krachtsinspanningen voor de verwezenlijking van onze visie:
Een duurzame oplossing voor de verbreding van de A12, Waterberg-Velperboek

12 Dec 2008,

Van de huidige situatie,                                   Via ons idee                  

Naar een duurzame oplossing

Click op de foto's voor een grotere weergave. Hoge resoluties voor drukwerk beschikbaar op aanvraag.
Onze Full Color brochure is gereed!
Vraag deze aan bij
 redactie@stichtingduurzamea12.nl , of download de PDF versie hier

12 Dec 2008, Brief Min V&W aan vz TK
10 Dec 2008, Gelderlander: Pley zit De Wheme dwars
08 Dec 2008, Takken zonder Herrie: A9 bebouwing in het bos overkapt
05 Dec 2008, De Limburger: Glazen tunnel deel A73-A74 Venlo
05 Dec 2008, SDA12: MIRT 2009 , bijlage: Brief onzekerheden en onnauwkeurigheden


November
2008
22 Nov 2008, NSG: Geluidshinderdag 2009
20 Nov 2008, NRC: NL staat aan top met vervuiling
17 Nov 2008, NPL: Laat nederland niet stikken
10 Nov 2008, Prof. Brunekreef: Wat toegestaan is (vlgs EU normen)  ligt dicht bij wat schadelijk is
08 Nov 2008, GGD Arnhem: NSL- Komt het allemaal wel goed?
07 Nov 2008, Gelderlander: Invoering roetfilter onterecht verboden
06 Nov 2008, Presikhaaf Wijknieuws: November 2008


Oktober 2008

30 Okt 2008, SDA12: Inspraak NSL

Indien u de genoemde bijlagen wilt ontvangen kunt u deze via
redactie@stichtingduurzamea12.nl opvragen

22 Okt 2008, Regering.nl: Miljardenpakket_om_mobiliteit_te_verbeteren
22 Okt 2008, Infrasite.nl: Verbetering mobiliteit
21 Okt 2008, TNO: Roetfilter als Blackbox
14 Okt 2008, NRC: Prins WA voor PPG
10 Okt 2008, RWS: wegverbreding A12 Waterberg - Velperbroek
0
7 Okt 2008, NRC: Files groeien met 11%
0
7 Okt 2008, Teletekst: Autoverkeer neemt nog met 11% toe

02 Okt 2008, Gelderlander: Rek is er uit op A50 en A12

September
2008
27 Sept 2008, Trouw: Hoe snel van A naar Beter?

02 Sept 2008, Gelderlander: Raad Rheden wil aanpak overkapping A12
02 Sept 2008, Raadsvergadering Gemeente Rheden

Augustus
2008
28 Aug 2008, Rabobank steunt SDA12
26 Aug 2008, Gelderlander: Gemeente Belangen staat achter plannen SDA12
18 Aug 2008, Samenvatting Symposium Patient en Milieu
12 Aug 2008, Telegraaf: Ned roetfilters over grens ongeschikt
08 Aug 2008, NRC: Fijnstof negeren is geen optie meer
03 Aug 2008, Cie Elverding: Beleid MKB NL
01 Aug 2008, NVM Makelaars: Samenvatting Luchtkwaliteit

Juli 2008

28 Juli 2008, Trouw: Nuon bouwt zonnefolie-fabriek
28 Juli 2008, Symposium Mens en Milieu
26 Juli 2008, NRC: EU-Burger kan actieplan fijnstof eisen
26 Juli 2008, Gelderlander: Dure brandstof, Minder Files
24 Juli 2008,
www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl
21 Juli 2008, Teijin Aramid steunt StichtingDuurzameA12
19 Juli 2008, Gelderlander: Maximum PLeyroute blijft 80km/u
17 Juli 2008,
Infrasite.nl: Eindhoven heeft primeur Luchtzuiverend Geluidsscherm
16 Juli 2008, Inspraak 397-300 A15
15 Juli 2008, Telegraaf: Wonen aan de snelweg
12 Juli 2008, SDA12: Samenvatting fijnstof gezondheid
11 Juli 2008, Cobouw: RWS wil ander luchtbeleid
10 Juli 2008, Lokalelucht
09 Juli 2008, Gelderlander: Prijswinnende kap inzet nieuwe lobby overdekte A12
09 Juli 2008, EmtProject

08 Juli 2008, Gemeente Rheden:

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is op 5 augustus 2005 in werking getreden. Het heeft als doel de mens en het milieu te beschermen tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Voor een zevental stoffen zijn normen gegeven betreffende de concentratie. De luchtkwaliteit wordt bepaald door industriële activiteiten, het verkeer en de achtergrondwaarde. Een adviesbureau heeft op verzoek van de gemeente Rheden berekeningen van de luchtkwaliteit uitgevoerd. De berekeningen zijn – in juni 2006- met behulp van het programma CAR II, uitgevoerd in het kader van het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269). Deze betreffen –conform het Besluit- de situatie in het jaar 2005.

Er is nagegaan of er sprake is van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit luchtkwaliteit voor de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10), en benzeen (C6H6).

In de gemeente Rheden zijn op bepaalde plaatsen overschrijdingen van de wettelijke luchtkwalitetsnormen van stikstofdioxide en fijnstof. Voor de andere luchtverontreinigende stoffen wordt overal in de gemeente voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen.

Een nader onderzoek naar de luchtkwaliteit in de gemeente Rheden wordt nog uitgevoerd. Op basis van de RVMK versie 2006-2016 wordt gekeken naar de luchtkwaliteit van 2006-2010-2016. Aan de hand van dit onderzoek kan bekeken worden.

08 Juli 2008, Trouw: Door de bomen de school niet meer zien
07 Juli 2008, Fijn Venijn
07 Juli 2008, Stadsregie Arnhem-Nijmegen: Groen en Fijnstof langs A50
06 Juli 2008, De zomer editie van de nieuwsbrief van de SDA12 is uit.
Wilt u deze ook ontvangen, meldt dit dan bij Bestuur@StichtingDuurzameA12.nl


Our site generates international attention as well. If you would like to receive our latest newsletter, the summer  edition, please let us know at Bestuur@StichtingDuurzameA12.nl

01 Juli 2008, ‘Samen op weg’ VVD actieplan mobiliteit September 2007
01 Juli 2008, Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van minister Cramer
01 Juli 2008,
VROM: NSL samenvatting

Juni 2008
26 Juni 2008, VerkeersCirculatiePlan Velp: De sleutel ligt op het Velperbroekcircuit
21 Juni 2008,  SDA12 Presentatie bij VVD-Arnhem
14 Juni 2008, IPL: Nieuwe praktijkproeven 2008-2009
10 Juni 2008,
RWS: Geluid_rond_snelwegen *Volg de aanwijzingen; oa postcode invullen LET OP: dit zijn gegevens *uit 2006 *die in 2007 zijn gepubliceerd :-( Pas in 2012 komt er een nieuwe digitale geluidskaart)

4 Juni 2008,  bezocht minister-president Jan Peter Balkenende de Movares-stand op het VNG-congres in de Brabanthallen in Den Bosch. Hij werd vergezeld van mevrouw Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere.
Beiden toonden zich zeer geďnteresseerd in het Movares-concept De Duurzame Weg.
Deze milieuvriendelijke overkapping van snelwegen met koudgebogen glas biedt een adequate oplossing voor de geluidsoverlast en fijnstofproblematiek bij grote steden. Daarnaast kan de kap worden benut voor het opwekken van schone energie. Veel grote steden zijn inmiddels geďnteresseerd in De Duurzame Weg.
Op de foto staat Balkenende naast László Vákár van Movares op een plaat koudgebogen glas. Vákár heeft zowel de ontwikkeling van deze bijzonder sterke glassoort als die van De Duurzame Weg op zijn naam staan.

4 Juni 2008, Movares: Duurzame Weg
3 Juni 2008, Gelderlander: Werk aan veel wegen wordt jaar vertraagd
2 Juni 2008, ParkA12: Kwaliteitsverbetering A12


Mei
2008
30 Mei 2008, Gelderlander: Fijnstof veel dichter bij dan je denkt
23 Mei 2008, De Ingenieur: BAM's Elektrostatische Emissievanger
15 Mei 2008, SDA12: Geluidsschermen OTB A12
15 Mei 2008, Stadsregio Amsterdam: Pleidooi voor Overkapping
15 Mei 2008, GWW Krant: Amsterdam wil glazen kap over snelwegen

 

14 Mei 2008, Gezondheidsraad: Gevoelige bestemmingen Luchtkwaliteit
14 Mei 2008, www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl
11 Mei 2008, Gelderlander:Overuren voor een betere A50 door Renkum
11 Mei 2008, RWS: Scope A12 Ede Duitse grens
11 Mei 2008, RWS: Scope A12 ZSM-2 (12-2005)
11 Mei 2008, RWS DON: Verspreidingsberekeningen
11 Mei 2008, SDA12: Verzoek om steun
11 Mei 2008, SDA12: Toelichting studie en duurzaamheid
10 Mei 2008, Mi V&W, RWS: Standpunt A12 (20-11-2002)

April
2008
15 April 2008,
Nationaal Platform Stralingsrisico’s: www.stralingsrisicos.nl
15 April 2008,
Stichting Electrohypersensitiviteit: www.stichtingehs.nl
15 April 2008,
Stichting Milieu Dichterbij: www.milieudichterbij.nl
15 April 2008,
Meldpunt Gezondheid en Milieu: www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl
15 April 2008, P
latform Gezondheid en Milieu: www.gezondheidenmilieu.nl

12 April 2008, deIngenieur: Elektrostatisch dak tegen fijnstof
11 April 2008, SDA12: Vragen Verkeersmodellen aan VC V&W
11 April 2008, HoorCie V&W: Verslag Verkeersmodellen
10 April 2008,
Binnenlandsbestuur:Investeren Luchtkwaliteit Coentunnel Nutteloos?
10 April 2008,
www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl
08 April 2008, Gelderlander: Kamervragen over meer treinen door Arnhem
06 April 2008, BAM: fijn stof reductie systeem PM10
02 April 2008, BAM: Intertraffic Award

Maart 2008
25 Maart. 2008, Gelderlander: Lucht in steden veel te vies
12 Maart. 2008,
www.milieurechtsbijstand.nl

Januari
2008
25 Jan. 2008, Movares: Greppelscherm