December 2006

15 dec 2006, Gelderlander: Steun KAN voor kap over A12

November 2006

30 nov 2006, V&W IPL Stille autobanden
30 nov 2006, Cobouw: Glazen overkapping oplossing voor fijnstofproblematiek
20 nov 2006, Kosten luchtverontreiniging door fijnstof
20 nov 2006, www.iras.uu.nl
20 nov 2006,
www.ce.nl
20 nov 2006, Presikhaaf Wijknieuws Okt 2006
17 nov 2006, de Ingenieur: Fijnstofzuigen
13 nov 2006, Regiobode Rheden: KAN steunt idee overkapping
13 nov 2006,
TU Delft: Kappen op de weg
13 nov 2006, De Gelderlander: Lucht in hoofdstad vervuild
10 nov 2006, Radio Arnhem: Radio Interview met SDA12
09 nov 2006, Telegraaf: Nieuw Filter voor Tunnels Oranjewoud
09 nov 2006, Radio Gelderland: Radio Interview met SDA12
08 nov 2006, De Gelderlander: Trajectcontrole A12 suksesvol
04 nov 2006, Flitsservice.nl: Overkapping zo simpel als een paperclip
04 nov 2006,
Duurzame Dinsdag: Initiatief SDA12 voor overkapping
04 nov 2006, Eindhovens Dagblad: Politiek voelt voor overkappen snelweg
04 nov 2006, M-FM: Onderzoek naar overkapping A12
04 nov 2006,
Volkskrant:Overkapping A12
04 nov 2006, Technisch Weekblad 04-11-2006: Lichte overkappingen
03 nov 2006, KAN ondersteunt idee overkapping
02 nov 2006, De Gelderlander: SDA12 voelt zich bedrogen door B&W

Een doorbraak is bereikt!
De Tweede kamer heeft gisteravond een motie van Verdaas cs aangenomen, die voorstelt de het haalbaarheidsonderzoek van de SDA12 fynancieel te ondersteunen.
Motie
30 800-A nr 28
01 nov 2006, Tweede Kamer Motie 30800 nr 28-3 Verdaas cs
01 nov 2006, Toelichting motie Verdaas 30-10-06
01 nov 2006, Tweede Kamer Stemmingen 31-10-2006
01 nov 2006, Tweedekamer stemming uitslag 31-10-2006Oktober 2006

26 okt 2006, Samenvatting_Lichte_Overkapping
26 okt 2006, Vaste CIE V&W Tweede Kamer okt 2006
26 okt 2006, HetBelangVanLimburg: Overkapping haalt Belgische pers
26 okt 2006, Teletext
25 okt 2006, Leidsch Dagblad: Overkapping idee prima, maar te laat voor A4 project
22 okt 2006, Archief: ProvGeld 05-10-1990
22 okt 2006, Archief: Raadsbesluit-Ontw-BestPlan 03-11-1992
22 okt 2006, AD SimulatieFoto Overkapping
22 okt 2006, Autosnelwegen.nl: Reacties
20 okt 2006, Telegraaf: Overkapping voor snelweg door wijk
20 okt 2006, AlgemeenDagblad: Gevaren op overkapte snelwegen
20 okt 2006, AlgemeenDagblad: Ingezonden Reacties
20 okt 2006, DeGelderlander: Steun voor kap over deel A12
20 okt 2006, Archief: Plaatsing Geluidsschermen A12 25-02-199291
20 okt 2006, www.modular.at.
20 okt 2006, Archief: Brief VROM-RWS-30-06-89

20 okt 2006, Voorblad AD 19-10-06
20-10-2006, Artikel AD A12-19-10-06

de politiek wordt wakker: De media staan nu vol van onze plannen.
Kijk vannavond naar RTL4 en EenVandaag; Koop het AD, en lees mee met onze plannen, nu actueel in de media:
19 okt 2006, EenVandaag: Alle snelwegen overkapt?
19 okt 2006, EenVandaag: video interview SDA12
19 okt 2006, rtl nieuws: snelwegoverkapping
19 okt 2006, Algemeen Dagblad: Snelweg van de toekomst
19 okt 2006, DeGelderlander: Angst voor herrie van A12
19 okt 2006, Elsevier: 2e kamer wil snelwegen overkappen17 okt 2006, DeGelderlander: Doortrekken A15
14 okt 2006, Statement Prof.Dr.Richard Dekhuijzen
13 okt 2006, SDA12 partijen
13 okt 2006,Verkeersgroei prognose van RWS op 25-02-1991

Wij geloven in onze doelen en oprechtheid: Zie onderstaande brief:
10 oktober 2006, SDA12 Repliek op Provincie Gelderland

9 okt 2006, Brief aan Minister Peijs
9 okt 2006, Brief aan Minister Peijs- Bijlage 2
9 okt 2006, Brief aan Minister Peijs- Bijlage 3
9 okt 2006, Brief aan Minister Peijs- Bijlage 4

4 okt 2006, Calderon A12 fijnstof EHP 2006
4 okt 2006, Seagraeve A12 fijnstof EHP 2006
4 okt 2006, Luchtkwaliteit in NL: Gezondheids effecten en kosten
2 okt 2006, Werkatelier A12 Arnhem, Rheden, Rozendaal
2 okt 2006, A12 Powerpoint Presentatie aan Arnhem, Rheden, Rozendaal

September 2006
27 sept 2006, Telegraaf: Norm fijnstof wordt opgerekt
27 sept 2006, De Gelderlander: Strengere normen voor fijnstof
26 sept 2006, De Gelderlander: Steun voor noodwet vuile lucht groeit
26 sept 2006, Telegraaf: Europa Fijnstofnormen
21 sept 2006, De Gelderlander: Hoop op overkapping A12 blijft

18 sept 2006, Bewonersaantallen binnen de 600mtr grens
15 sept 2006, Persbericht Arnhem: 40.000,00 steun voor idee SDA12
09 sept 2006, Begrippen Wet Geluidshinder

Augustus 2006
26 aug 2006, Gemeentestem: Luchtkwaliteit- tussenstand
25 aug 2006,Tunnels A4 studie luchtkwaliteit Cie vdHout
17 aug 2006, www.inspraakvenw.nl
12 aug 2006, Requim v geluidsscherm Maarssen
        zie ook :
www.maarssengeluidscherm.nl

04 aug 2006, Tauw innovatief geluidsscherm
03 aug 2006, Procedure loper

01 aug 2006, Trouw

Juli 2006
31 Juli 2006, Deelstudie verkeerslast A12, voorzijde artikel
31
Juli 2006, Deelstudie verkeerslast A12, achterzijde artikel

31
Juli 2006, Reken- en meetvoorschriften verkeerslawaai
31
Juli 2006, Reken- en meetvoorschriften verkeerslawaai: Bijlage

31
Juli 2006, Fijnstof: Plankgas naar stoplicht
8   Juli 2006, NTvG- prof. B.Brunekreef vs L. Bonneux: fijnstof discussie

Juni 2006
22 Juni 2006, Stichting A12:  Bezoek verslag Fijn stof congres
22 Juni 2006, SDA12 deelname aan Fijn stof en longen congres
20 Juni 2006, De Gelderlander: Vuile Lucht Gelderland bedreiging
19 Juni 2006, Luchtconferentie Arnhem: Vragenlijst SDA12 aan Van Geel
15 Juni 2006, De Gelderlander: RvS vreest dat luchtwet Van Geel niet voldoet aan EU norm
14 Juni 2006, NRCHandelsblad: Van Geel komt terug op Luchtbesluit
 

Vrijdag 16 Juni: 2e sessie werkatelier
We starten om 8.45 uur met een korte excursie naar het gebied; vervolgens geven we een toelichting over de ruimtelijke opbouw van het gebied, gebruiksfuncties en omgevingsaspecten. Om ca. 10.00 uur starten we met het maken van een ruimtelijke analyse op schetskaarten, met vragen als: wat zijn de kwaliteiten van het gebied, waar liggen knelpunten, welke (structuur)visies, plannen (bv. beeldkwaliteitplan, streekplan) zijn er, hoe ziet het bestemmingsplan voor deze zone eruit?
NB Hierbij het verzoek aan de gemeentelijke vertegenwoordigers om relevant kaart- en beeldmateriaal voor de analyse bij de hand te hebben. De volgende stap is het formuleren van een ruimtelijke opgave voor dit gebied: welke problemen vanuit verschillende sectoren willen we aanpakken, welke kansen liggen er? We gebruiken de lunch om ca. 12.30, dan kijken we even terug, nemen afstand en beschouwen weer opnieuw, en natuurlijk eten we ook. Daarna proberen we oplossingsrichtingen te onderscheiden, bijv. intensivering verstedelijking, of juist extensivering. Het resultaat (ca. 15.00 uur) van deze eerste sessie zou kunnen zijn dat er één, twee of drie ruimtelijke scenario's als schets liggen. En een aantal vragen voor nader onderzoek. We hebben dan tot de 27e juni de tijd om de vragen uit te zoeken en de resultaten nog eens goed op ons in te laten werken.

Onderstaand een indruk van het gebied waar de Stichting Duurzame A12 haar pijlen op richt:

Mei 2006

Nieuw geluidsscherm absorbeert uitlaatgassen
Verkeer Arnhem-Nijmegen over 5 jaar stil
Raad van State vernietigt plan N57 ivm Fijnstof

www.rijkswegA4.nl
www.w4.nl
www.regering.nl
www.mobiliteitsatlas.nl

Stichting Duurzame A12 Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek

AGENDA POLITIEKE MAANDAGAVONDVERGADERING 15 MEI 2006


Onderstaand recente artikelen die de relatie tussen fijnstofproblematiek en de RO-planning (stagnatie) in de BV Nederland behandelen. Vooral het artikel van Prof. Priemus zijn zeer kritisch van toon, maar ook zeer informatief.


nt1-2006 artikel priemus.pdf
nt1-2006 artikel smit zuidas.pdf
nt1-2006 redactioneel.pdf

April 2006

Hoek Atmos Environ 2002 fijnstof
Janssen Atmos Environ 2001 fijnstof.pdf

BesluitVWS-160804_1
BesluitVWS-160804_2
Fijnstof-TW-150406

Brunekreef NTvG 2006 fijnstof
Van Schayck NTvG 2006 fijnstof

17 April: We hebben al 700,00 ontvangen op onze girorekening, deze zaak leeft in Rozendaal!
8 April: Rozendalers: We willen ook graag weten wat u van onze initiatieven vindt, Vul onderstaand formulier in, mail het ons, of breng het even langs: Enquete Rozendaal

brochure_geluidhinder
600 meter grens: Valt uw huis erbinnen?

Presentatie van onze plannen bij:
18 April: Wijkvereniging Paasberg&Wellenstein

Maart 2006

Rapport gezondheidsschade fijnstof

Presentatie van onze plannen bij:
Wijkplatvorm Presikhaaf-Oost
Wijkbijeenkomst Heelsum

Vervuilende auto's bestickeren?

intensiteiten rijkswegen 2004
intensiteiten wegennet volgens diverse mer-ren
gemeten intensiteiten in 2002 en-of 2001
Quick netwerkscan A15-A12

http://www.rws-avv.nl

5 maart 15.00u: Bijeenkomst mbt luchtvervuiling A50
Hotel Klein Zwitserland, Heelsum
Herrie uit Heelsum en Wolfheze

http://www.ipluchtkwaliteit.nl/
http://www.innovatieprogammageluid.nl/

Publicaties uit Medisch Contact, december 2005:
Dood door lawaai
Luchtvervuiling belemmert ontwikkeling longen
relatie tussen longkanker en luchtvervuiling
Luchtvervuiling en hartziekten

Februari 2006

Uit: De Ingenieur, Februari 2006: Fijnstof in relatie tot dieselmotoren

Presentatie van onze plannen bij:
- Rijkswaterstaat
- Gemeente Rheden
- Gemeente Rozendaal
- Gemeente Arnhem
- Provincie Gelderland
- KAN
- Rotary Rozendaal

Januari 2006
Oprichting Stichting Duurzame A12

U kunt ons bereiken via www.StichtingDuurzameA12.nl.

Mailbaar via bestuur@StichtingDuurzameA12.nl